produits v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za produits v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

produit [pʀɔdɥi] SAMOST m

Fraze:

II.se produire GLAG povr

plus-produit [plyspʀɔdɥi] SAMOST m

sous-produit <pl sous-produits> [supʀɔdɥi] SAMOST m

Prevodi za produits v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

produits v slovarju PONS

Prevodi za produits v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.produire [pʀɔdɥiʀ] irr GLAG preh.

II.produire [pʀɔdɥiʀ] irr GLAG nepreh. FIN

III.produire [pʀɔdɥiʀ] irr GLAG povr se produire

produit [pʀɔdɥi] SAMOST m

sous-produit <sous-produits> [supʀɔdɥi] SAMOST m (produit dérivé)

Individual translation pairs

Prevodi za produits v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

produits Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文