produits: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za produits: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

produit [pʀɔdɥi] SAMOST m

Fraze:

II.se produire GLAG povr

plus-produit [plyspʀɔdɥi] SAMOST m

sous-produit <pl sous-produits> [supʀɔdɥi] SAMOST m

Prevodi za produits: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

produits: v slovarju PONS

Prevodi za produits: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.produire [pʀɔdɥiʀ] irr GLAG preh.

II.produire [pʀɔdɥiʀ] irr GLAG nepreh. FIN

III.produire [pʀɔdɥiʀ] irr GLAG povr se produire

produit [pʀɔdɥi] SAMOST m

sous-produit <sous-produits> [supʀɔdɥi] SAMOST m (produit dérivé)

Individual translation pairs

Prevodi za produits: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

produits: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文