professionnelle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za professionnelle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.professionn|el (professionnelle) [pʀɔfesjɔnɛl] PRID

1. professionnel (relatif au métier):

II.professionn|el (professionnelle) [pʀɔfesjɔnɛl] SAMOST m (ž)

III.professionnelle SAMOST ž

semi-professionn|el (semi-professionnelle) <mpl semi-professionnels> [səmipʀɔfɛsjɔnɛl] PRID SAMOST m (ž)

Prevodi za professionnelle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

professionnelle v slovarju PONS

Prevodi za professionnelle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

professionnelle [pʀɔfesjɔnɛl] SAMOST ž inf (prostituée)

I.professionnel(le) [pʀɔfesjɔnɛl] PRID

II.professionnel(le) [pʀɔfesjɔnɛl] SAMOST m(ž)

I.socio-professionnel(le) <socio-professionnels> [sɔsjopʀɔfesjɔnɛl] PRID

II.socio-professionnel(le) <socio-professionnels> [sɔsjopʀɔfesjɔnɛl] SAMOST m(ž) (responsable)

Prevodi za professionnelle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

professionnelle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

boxeur(-euse) m (ž) professionnel(le)

professionnelle iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文