profond v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za profond v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.profond (profonde) [pʀɔfɔ̃, ɔ̃d] PRID

II.profond (profonde) [pʀɔfɔ̃, ɔ̃d] PRIS

web profond SAMOST m

Prevodi za profond v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

profond v slovarju PONS

Prevodi za profond v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.profond(e) [pʀɔfɔ̃, ɔ̃d] PRID

II.profond(e) [pʀɔfɔ̃, ɔ̃d] PRIS

Prevodi za profond v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

profond Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文