profondeur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za profondeur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.profondeur [pʀɔfɔ̃dœʀ] SAMOST ž

II.profondeurs SAMOST fpl

III.profondeur [pʀɔfɔ̃dœʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za profondeur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

profondeur v slovarju PONS

Prevodi za profondeur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za profondeur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

profondeur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a depth of 50 metres Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文