protection v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za protection v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

protection [pʀɔtɛksjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za protection v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

protection v slovarju PONS

Prevodi za protection v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za protection v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

protection Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

protection iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

protection iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za protection v slovarju francoščina»angleščina

thermostat de protection thermique

dispositif de protection de courroie

charge d`huile et charge en gaz de protection

capot de protection acoustique et contre les intempéries

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文