qu' v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za qu' v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

qu' → que

glej tudi que

I.que, (qu' before vowel or mute h) [kə] VEZNIK

2. que:

qu'il crève slang!
let him rot! inf
qu'il crève slang!
, he can rot! inf

II.que, (qu' before vowel or mute h) [kə] ZAIMEK interrog mf

III.que, (qu' before vowel or mute h) [kə] ZAIMEK rel

IV.que, (qu' before vowel or mute h) [kə] PRIS

I.que, (qu' before vowel or mute h) [kə] VEZNIK

2. que:

qu'il crève slang!
let him rot! inf
qu'il crève slang!
, he can rot! inf

II.que, (qu' before vowel or mute h) [kə] ZAIMEK interrog mf

III.que, (qu' before vowel or mute h) [kə] ZAIMEK rel

IV.que, (qu' before vowel or mute h) [kə] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za qu' v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

qu' v slovarju PONS

Prevodi za qu' v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

qu' → que

glej tudi que

I.que <qu'> [kə] VEZNIK

II.que <qu'> [kə] PRIS (comme)

III.que <qu'> [kə] ZAIMEK rel

IV.que <qu'> [kə] ZAIMEK interrog

Prevodi za qu' v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文