qu'elles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za qu'elles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

elles OSEB ZAIM fpl

elles → elle

glej tudi elle

elle [ɛl] OSEB ZAIM ž

1. elle (sujet):

3. elle (après une préposition):

elle [ɛl] OSEB ZAIM ž

1. elle (sujet):

3. elle (après une préposition):

elle-même <pl elles-mêmes> [ɛlmɛm] OSEB ZAIM ž

chez-elle <pl chez-elle> [ʃezɛl] SAMOST m inf

Individual translation pairs

Prevodi za qu'elles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

qu'elles v slovarju PONS

Prevodi za qu'elles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

elles [ɛl] ZAIMEK pers

glej tudi elle, il

elle [ɛl] ZAIMEK pers

il [il] ZAIMEK pers

elle [ɛl] ZAIMEK pers

glej tudi il, lui

il [il] ZAIMEK pers

I.lui [lɥi] ZAIMEK pers

II.lui [lɥi] ZAIMEK pers, m

Individual translation pairs

Prevodi za qu'elles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

qu'elles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文