qu'est-il v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za qu'est-il v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za qu'est-il v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

corruptible [kɔʀyptibl] PRID

Individual translation pairs
it's/he's a pain inf
what a boozer! inf
what a pisshead! Brit slang

qu'est-il v slovarju PONS

Prevodi za qu'est-il v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za qu'est-il v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

qu'est-il Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文