qu'expert v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za qu'expert v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.expert (experte) [ɛkspɛʀ, ɛʀt] PRID

II.expert SAMOST m

III.expert (experte) [ɛkspɛʀ, ɛʀt]

expert-comptable <pl experts-comptables> [ɛkspɛʀkɔ̃tabl] SAMOST m

Prevodi za qu'expert v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

qu'expert v slovarju PONS

Prevodi za qu'expert v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za qu'expert v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

qu'expert Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文