quelles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za quelles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.quel <quelle> [kɛl] DOL interrog

II.quel <quelle> [kɛl] PRID interrog

III.quel <quelle> [kɛl] PRID excl

IV.quel <quelle> [kɛl] PRID rel

Individual translation pairs
he's such a pain! inf

Prevodi za quelles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

quelles v slovarju PONS

Prevodi za quelles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.quel(le) [kɛl] PRID

II.quel(le) [kɛl] ZAIMEK

Individual translation pairs

Prevodi za quelles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

quelles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文