quelque v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za quelque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.quelque [kɛlk] PRID indéf

1. quelque (au singulier):

2. quelque (au pluriel):

II.quelque [kɛlk] PRIS

III.quelque chose ZAIMEK

quelque indéf (affirmatives):

IV.quelque part PRIS

V.quelque peu PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za quelque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

quelque v slovarju PONS

Prevodi za quelque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.quelque [kɛlk] PRID indéf, antéposé

II.quelque [kɛlk] PRIS

quelque part [kɛlkpaʀ] PRIS

quelque chose [kɛlkəʃoz] ZAIMEK

Prevodi za quelque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

quelque Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文