quelques v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za quelques v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

quelques-|uns <quelques-unes> [kɛlkəzœ̃, yn] ZAIMEK indéf pl

I.quelque [kɛlk] PRID indéf

1. quelque (au singulier):

2. quelque (au pluriel):

II.quelque [kɛlk] PRIS

III.quelque chose ZAIMEK

quelque indéf (affirmatives):

IV.quelque part PRIS

V.quelque peu PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za quelques v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

quelques v slovarju PONS

Prevodi za quelques v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.quelque [kɛlk] PRID indéf, antéposé

II.quelque [kɛlk] PRIS

quelques-uns (-unes) [kɛlkəzœ̃, -yn] ZAIMEK indéf

quelque part [kɛlkpaʀ] PRIS

quelque chose [kɛlkəʃoz] ZAIMEK

Individual translation pairs

Prevodi za quelques v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

quelques Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文