qui v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za qui v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.qui [ki] ZAIMEK interrog mf

II.qui [ki] ZAIMEK rel

1. qui (fonction sujet):

2. qui (fonction autre que sujet):

I.qui-vive <pl qui-vive> [kiviv] SAMOST m

II.qui-vive [kiviv] MEDMET MILIT

sauve-qui-peut <pl sauve-qui-peut> [sovkipø] SAMOST m

Prevodi za qui v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

qui v slovarju PONS

Prevodi za qui v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.qui [ki] ZAIMEK rel

1. qui:

II.qui [ki] ZAIMEK interrog

qui est-ce qui [kiɛski] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position sujet)

qui-vive [kiviv] SAMOST m inv

sauve-qui-peut [sovkipø] SAMOST m inv

qui est-ce que [kiɛskə] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position complément)

qu'est-ce qui [kɛski] ZAIMEK interrog

Prevodi za qui v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

qui Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文