quinze v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za quinze v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.quinze [kɛ̃z] PRID inv

II.quinze [kɛ̃z] ZAIMEK

Individual translation pairs

Prevodi za quinze v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

quinze v slovarju PONS

Prevodi za quinze v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRID

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST ž (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za quinze v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

quinze Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文