réalité v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réalité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réalité [ʀealite] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za réalité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réalité v slovarju PONS

Prevodi za réalité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za réalité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réalité Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文