réception v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réception v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réception [ʀesɛpsjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za réception v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réception v slovarju PONS

Prevodi za réception v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za réception v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réception Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文