réclamer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réclamer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. réclamer (demander):

to demand that+ subj

II.réclamer [ʀeklame] GLAG nepreh. (se plaindre)

III.se réclamer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za réclamer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réclamer v slovarju PONS

Prevodi za réclamer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za réclamer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réclamer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文