réduit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réduit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.réduit (réduite) [ʀedɥi, it] GLAG pp

réduit → réduire

II.réduit (réduite) [ʀedɥi, it] PRID

III.réduit SAMOST m

glej tudi réduire

1. réduire (diminuer):

II.réduire [ʀedɥiʀ] GLAG nepreh. GASTR

III.se réduire GLAG povr

1. réduire (diminuer):

II.réduire [ʀedɥiʀ] GLAG nepreh. GASTR

III.se réduire GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za réduit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réduit v slovarju PONS

Prevodi za réduit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réduit(e) [ʀedɥi, it] PRID

Prevodi za réduit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réduit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文