réforme v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réforme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réforme [ʀefɔʀm] SAMOST ž

I.réformé (réformée) [ʀefɔʀme] PRID

II.réformé SAMOST m

III.réformé (réformée) [ʀefɔʀme] SAMOST m (ž) REL

II.se réformer GLAG povr

II.se reformer GLAG povr

Contre-Réforme, Contreréforme [kɔ̃tʀəʀefɔʀm] SAMOST ž

Prevodi za réforme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réforme v slovarju PONS

Prevodi za réforme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réforme [ʀefɔʀm] SAMOST ž

I.réformé(e) [ʀefɔʀme] PRID

II.réformé(e) [ʀefɔʀme] SAMOST m(ž)

Individual translation pairs

Prevodi za réforme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réforme Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文