réformes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réformes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se réformer GLAG povr

II.se reformer GLAG povr

réforme [ʀefɔʀm] SAMOST ž

I.réformé (réformée) [ʀefɔʀme] PRID

II.réformé SAMOST m

III.réformé (réformée) [ʀefɔʀme] SAMOST m (ž) REL

Contre-Réforme, Contreréforme [kɔ̃tʀəʀefɔʀm] SAMOST ž

Prevodi za réformes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
re-form MILIT

réformes v slovarju PONS

Prevodi za réformes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réforme [ʀefɔʀm] SAMOST ž

I.réformé(e) [ʀefɔʀme] PRID

II.réformé(e) [ʀefɔʀme] SAMOST m(ž)

Individual translation pairs

Prevodi za réformes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réformes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文