réglez v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réglez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. régler (payer):

II.se régler GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za réglez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

réglez v slovarju PONS

Prevodi za réglez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za réglez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

réglez Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文