réglons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réglons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. régler (payer):

II.se régler GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za réglons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

réglons v slovarju PONS

Prevodi za réglons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za réglons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

réglons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文