réparation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réparation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.réparation [ʀepaʀasjɔ̃] SAMOST ž

1. réparation:

II.réparations SAMOST fpl

III.réparation [ʀepaʀasjɔ̃]

Prevodi za réparation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réparation v slovarju PONS

Prevodi za réparation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réparation [ʀepaʀasjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za réparation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réparation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文