réparations v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réparations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.réparation [ʀepaʀasjɔ̃] SAMOST ž

1. réparation:

II.réparations SAMOST fpl

III.réparation [ʀepaʀasjɔ̃]

Prevodi za réparations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

réparations v slovarju PONS

Prevodi za réparations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réparation [ʀepaʀasjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za réparations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réparations Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

réparations iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文