répondant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za répondant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

répondant (répondante) [ʀepɔ̃dɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

1. répondre (dire, écrire):

I was told that

II.répondre à GLAG preh. obj.indir.

III.répondre de GLAG preh.

IV.répondre [ʀepɔ̃dʀ] GLAG nepreh.

1. répondre (donner une réponse):

V.se répondre GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za répondant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
reply LAW

répondant v slovarju PONS

Prevodi za répondant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

répondant [ʀepɔ̃dɑ̃] SAMOST m

répondant(e) [ʀepɔ̃dɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m(ž) (garant)

Individual translation pairs

Prevodi za répondant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

répondant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文