réservée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réservée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se réserver GLAG povr

I.réservé (réservée) [ʀezɛʀve] GLAG pp

réservé → réserver

II.réservé (réservée) [ʀezɛʀve] PRID

glej tudi réserver

II.se réserver GLAG povr

réserve [ʀezɛʀv] SAMOST ž

1. réserve (restriction):

Prevodi za réservée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réservée v slovarju PONS

Prevodi za réservée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réservé(e) [ʀezɛʀve] PRID

II.réserver [ʀezɛʀve] GLAG povr (se ménager)

réserve [ʀezɛʀv] SAMOST ž

Prevodi za réservée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réservée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文