réserves v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réserves v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réserve [ʀezɛʀv] SAMOST ž

1. réserve (restriction):

II.se réserver GLAG povr

I.réservé (réservée) [ʀezɛʀve] GLAG pp

réservé → réserver

II.réservé (réservée) [ʀezɛʀve] PRID

glej tudi réserver

II.se réserver GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za réserves v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

réserves v slovarju PONS

Prevodi za réserves v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réserve [ʀezɛʀv] SAMOST ž

II.réserver [ʀezɛʀve] GLAG povr (se ménager)

réservé(e) [ʀezɛʀve] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za réserves v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réserves Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文