réunirent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réunirent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se réunir GLAG povr

Prevodi za réunirent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réunirent v slovarju PONS

Prevodi za réunirent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za réunirent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réunirent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文