révéler v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za révéler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se révéler GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za révéler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

révéler v slovarju PONS

Prevodi za révéler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za révéler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

révéler Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文