rabat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rabat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Rabat [ʀaba]

I.rabat-joie <pl rabat-joie, rabat-joies> [ʀabaʒwa] PRID

II.rabat-joie <pl rabat-joie, rabat-joies> [ʀabaʒwa] SAMOST mf

II.se rabattre GLAG povr

Prevodi za rabat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rabat v slovarju PONS

Prevodi za rabat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rabat [ʀaba] SAMOST m

rabat-joie [ʀabaʒwa] SAMOST mf inv

II.rabattre [ʀabatʀ] irr GLAG povr se rabattre

Individual translation pairs

Prevodi za rabat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rabat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文