raide v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za raide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.raide [ʀɛd] PRID

II.raide [ʀɛd] PRIS

III.raide [ʀɛd]

Individual translation pairs

Prevodi za raide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

raide v slovarju PONS

Prevodi za raide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.raide [ʀɛd] PRID

II.raide [ʀɛd] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za raide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

raide Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文