ramasser v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ramasser v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se ramasser GLAG povr

III.ramasser [ʀamase]

Individual translation pairs
to make a mint inf

Prevodi za ramasser v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ramasser v slovarju PONS

Prevodi za ramasser v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za ramasser v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ramasser Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文