rangé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rangé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi ranger1, ranger2

II.se ranger GLAG povr

ranger2 [ʀɑ̃dʒɛʀ] SAMOST m

II.se ranger GLAG povr

ranger2 [ʀɑ̃dʒɛʀ] SAMOST m

Prevodi za rangé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rangé v slovarju PONS

Prevodi za rangé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rangé(e) [ʀɑ̃ʒe] PRID

III.ranger [ʀɑ̃ʒe] GLAG povr se ranger

Individual translation pairs

Prevodi za rangé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rangé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文