ranger v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ranger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se ranger GLAG povr

ranger2 [ʀɑ̃dʒɛʀ] SAMOST m

Prevodi za ranger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ranger v slovarju PONS

Prevodi za ranger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.ranger [ʀɑ̃ʒe] GLAG povr se ranger

Individual translation pairs

Prevodi za ranger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ranger Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文