rasée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rasée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se raser GLAG povr

III.raser [ʀɑze]

glej tudi raser

II.se raser GLAG povr

III.raser [ʀɑze]

rase-mottes, rase-motte <pl rase-mottes> [ʀɑzmɔt] SAMOST m

Prevodi za rasée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

rasée v slovarju PONS

Prevodi za rasée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rase-mottes [ʀɑzmɔt] inv

I.ras(e) [ʀɑ, ʀɑz] PRID

II.ras(e) [ʀɑ, ʀɑz] PRIS

Prevodi za rasée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rasée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文