rasoir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rasoir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.rasoir [ʀɑzwaʀ] PRID inf

II.rasoir [ʀɑzwaʀ] SAMOST m (objet)

rasoir à pile(s)

glej tudi lame

lame [lam] SAMOST ž

Prevodi za rasoir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rasoir v slovarju PONS

rasoir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

cuir mrasoir)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文