ratés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ratés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.raté (ratée) [ʀate] GLAG pp

raté → rater

II.raté (ratée) [ʀate] PRID

III.raté (ratée) [ʀate] SAMOST m (ž) (personne)

IV.raté SAMOST m

V.ratés SAMOST mpl

glej tudi rater

III.se rater GLAG povr

III.se rater GLAG povr

rate [ʀat] SAMOST ž

Prevodi za ratés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ratés v slovarju PONS

Prevodi za ratés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rate [ʀat] SAMOST ž ANAT

raté(e) [ʀate] SAMOST m(ž)

Individual translation pairs

Prevodi za ratés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ratés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文