reçoivent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reçoivent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.recevoir [ʀəsvwaʀ, ʀ(ə)səvwaʀ] GLAG preh.

1. recevoir (être le destinataire de):

2. recevoir:

II.se recevoir GLAG povr

non-recevoir [nɔ̃ʀəsəvwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za reçoivent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
receivable COM, FIN bills

reçoivent v slovarju PONS

Prevodi za reçoivent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.recevoir [ʀəs(ə)vwaʀ, ʀ(ə)səvwaʀ] GLAG preh.

II.recevoir [ʀəs(ə)vwaʀ, ʀ(ə)səvwaʀ] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za reçoivent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reçoivent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文