recommencer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za recommencer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.recommencer [ʀəkɔmɑ̃se] GLAG preh.

II.recommencer [ʀəkɔmɑ̃se] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za recommencer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

recommencer v slovarju PONS

Prevodi za recommencer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.recommencer [ʀ(ə)kɔmɑ̃se] GLAG preh.

II.recommencer [ʀ(ə)kɔmɑ̃se] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za recommencer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

recommencer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文