reconnaissance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reconnaissance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reconnaissance [ʀ(ə)kɔnɛsɑ̃s] SAMOST ž

5. reconnaissance (fait d'explorer) MILIT:

Individual translation pairs

Prevodi za reconnaissance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

reconnaissance v slovarju PONS

Prevodi za reconnaissance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reconnaissance [ʀ(ə)kɔnɛsɑ̃s] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za reconnaissance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

reconnaissance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文