reine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reine [ʀɛn] SAMOST ž

reine-claude <pl reines-claudes> [ʀɛnklod] SAMOST ž

reine-marguerite <pl reines-marguerites> [ʀɛnmaʀɡəʀit] SAMOST ž

reine-des-prés <pl reine-des-prés> [ʀɛndepʀe] SAMOST ž BOT

Individual translation pairs

Prevodi za reine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reine v slovarju PONS

Prevodi za reine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za reine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文