relation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za relation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.relation [ʀ(ə)lasjɔ̃] SAMOST ž

II.relations SAMOST fpl

III.relation [ʀ(ə)lasjɔ̃]

Individual translation pairs

Prevodi za relation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

relation v slovarju PONS

Prevodi za relation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

relation [ʀ(ə)lasjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za relation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

relation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文