relations v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za relations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.relation [ʀ(ə)lasjɔ̃] SAMOST ž

II.relations SAMOST fpl

III.relation [ʀ(ə)lasjɔ̃]

Prevodi za relations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

relations v slovarju PONS

Prevodi za relations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

relation [ʀ(ə)lasjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za relations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

relations Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

relations iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za relations v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文