religion v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za religion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

religion [ʀ(ə)liʒjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za religion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

religion v slovarju PONS

Prevodi za religion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za religion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

religion Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文