remarqué v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za remarqué v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi remarquer

II.se remarquer GLAG povr

remarque [ʀ(ə)maʀk] SAMOST ž

II.se remarquer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za remarqué v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

remarqué v slovarju PONS

Prevodi za remarqué v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

remarque [ʀ(ə)maʀk] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za remarqué v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

remarqué Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文