remarquable v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za remarquable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za remarquable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

remarquable v slovarju PONS

Prevodi za remarquable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za remarquable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

remarquable Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文