remis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za remis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. remettre (replacer):

5. remettre (faire fonctionner de nouveau):

II.se remettre GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za remis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

remis v slovarju PONS

Prevodi za remis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.remettre [ʀ(ə)mɛtʀ] irr GLAG preh.

II.remettre [ʀ(ə)mɛtʀ] irr GLAG povr

Prevodi za remis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

remis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文