Prevodi za rends-le v slovarju angleščina»francoščina

II.hand over GLAG [Brit hand -, Am hænd -] (hand over [sth], hand [sth] over)

III.hand over GLAG [Brit hand -, Am hænd -] (hand [sb] over, hand over [sb])

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文