renseigner v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za renseigner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se renseigner GLAG povr

Prevodi za renseigner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

renseigner v slovarju PONS

Prevodi za renseigner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za renseigner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

renseigner Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文